Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 3


Groep 3

Welkom op onze groepspagina!


De groepsleerkrachten zijn: Marjan Stapel en Elrike Massink 

Voorstellen:
Ik ben Elrike Massink, leerkracht van groep 3. Met veel plezier sta ik voor de klas, probeer ik kinderen te stimuleren verder te ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied. Ik zie het als een voorwaarde om te leren dat een kind zich veilig voelt en lekker in z’n vel zit. Daarom richt ik mij op een relatie met elk kind en stimuleer ik elk kind op de manier die het beste bij hem past. Vorig jaar heb ik de Master Pedagogiek afgerond. Ik hoop hiermee ouders, leerkrachten en kinderen te kunnen helpen in de omgang met de ontwikkelingen van deze tijd.

Vriendelijke groet, Elrike Massink
Mijn werkdagen zijn: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
e.massink@oranjenassau.cnsede.nl

Ik ben Marjan Stapel. Op dinsdag ben ik in groep 3. Dit jaar werk ik voor het eerst op de Oranje Nassau school. Inmiddels werk ik al meer dan 35 jaar met veel plezier in het basisonderwijs. Ik heb al heel wat jaren ervaring met groep 3, misschien wel het leukste leerjaar van de basisschool…. Kinderen leren in een snel tempo lezen, voor hen en voor de juffen een mijlpaal! Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 4.

Het allerleukste vind ik alles wat met muziek te maken heeft. Zingen en dansen: dat doen we in groep 3 altijd even tussendoor dus dat wordt vast een heel leuk jaar.
Mijn werkdag in groep 3 is: dinsdag. 
m.stapel@oranjenassau.cnsede.nlWat leer je in groep 3?

Rekenen

Rekenen doen we met de methode De wereld in getallen. 4 keer in de week krijgen ze een half uur instructie en een half uur werken ze uit hun eigen weektaak. Op de laatste dag van de week hebben ze de tijd om hun weektaak af te maken. Daarnaast zijn er opdrachten op de computer waar ze mee werken. We werken op 3 niveaus: minimum, basis en plus. 

In groep 3 leren we:
- Optellen en aftrekken t/m 20
- Vijf- en tienstructuur herkennen
- Kennis van de getallenrij tot 100
- Kleine geldbedragen optellen
- Hele uren op de klok herkennen
- Meetbegrippen: lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud.

Lijn 3

We werken in groep 3 met de leesmethode: Lijn 3. Aan het begin van elk thema krijgt uw kind een ouderbrief mee naar huis, daarin kunt u lezen wat we gaan leren binnen het nieuwe thema. Met Lijn 3 leren de kinderen lezen, spellen en woordenschat.

Het komt de leesvaardigheid ten goede als er ook thuis boekjes worden gelezen.

Schrijven

Dit jaar zijn we begonnen met de schrijfmethode Klinkers. De methode ondersteunt zowel blokschrift als verbonden schrift. Klinkers sluit naadloos aan bij de taal-leesmethode Lijn 3. De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. In vormgeving, maar ook inhoudelijk.

In groep 3:
- Leren schrijven van de losse letters.
-  Letterverbindingen in woorden.
- Leren schrijven van de cijfers.
- Leren schrijven van de leestekens.

 

Muziek

Wij hebben Muziek in de Klas, juf Desi geeft ons muziekles.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We werken met de methode De Vreedzame School. Eén van de uitgangspunten van deze methode is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de sfeer in de klas. Thema’s die aan de orde komen zijn:

- We horen bij elkaar (over groepsvorming) 
- We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
- We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
- We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
- We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
- We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

 

Nieuws


Er zijn geen items beschikbaar.

Foto's


Zoeken Tags 

Contact gegevens

Oranje Nassau   CNS-basisschool
Hoofdgebouw                        
Anton Mauvestraat 10-A        
6717 JA Ede                           
T: 0318 - 645 664  

Poortgebouw    
Akulaan 10a    
6716XN Ede   
T: 06-28364618
E: administratie@oranjenassau.cnsede.nl
I : www.oranjenassau.cnsede.nl

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work