Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 6

Groep 6


Welkom op onze groepspagina!

 

De groepsleerkrachten zijn: Kees de Vreugd en Dorien Dekens.

Werkdagen:
Kees: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Dorien: donderdag. 

 

Algemene zaken

 

-Dit schooljaar krijgen de kinderen les van Kees de Vreugd (op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en Dorien Dekens (op donderdag).

-Maandag hebben we gym van 08.30 t/m 9.30 uur De kinderen moeten op deze dag hun gymkleding en gymschoenen meenemen. We verzamelen bij de gymzaal.
-Op dinsdag en donderdag graag fruit mee als pauzehap.

 

Godsdienstonderwijs

Wij gebruiken de methode Kind op Maandag. Elke 14 dagen hebben wij een viering in de hal met alle kinderen van de school. Iedere week worden 2 Bijbelverhalen verteld en een lied aangeleerd. 

 

Rekenen

 

We rekenen met de methode Wereld in getallen.

Dit jaar komen de volgende zaken aan de orde:

-          kennen van de telrij tot 100.000
-          rekenen tot 10.000

-          vermenigvuldigen en delen

-          kommagetallen

-          breuken

-          (digitaal) klokkijken

-          rekenen met geld

-          meten (lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht)

 

Daarbij komen elke dag de tafels aan bod. Tafels kunnen uiteraard ook thuis geoefend worden met de computer.

 

Taal, spelling en (begrijpend) lezen

 

Omdat wij gebruik maken van Alles-in-1 worden deze vakken thematisch aangeboden. Dat betekent voor de komende periode woorden, zinnen en verhalen die te maken hebben met Nederland en de provincies.

 

 

Extra spelling

 

Groep 6 heeft met name bij spelling extra oefening nodig. Wat gaan we doen? We gebruiken de methode Staal.

-4x per week krijgen de kinderen een 5 woorden dictee. De resultaten worden meteen besproken met de kinderen.

-de weekwoorden en de spellingregel(s) krijgen de kinderen mee als huiswerk.

-elke dag aandacht voor het toepassen van de spellingregel.

 

Schrijven

 

Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. De methode Klinkers besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven. Wij oefenen 2x per week.

 

Lezen

 

Bij Lekker Lezen gebruiken we 4x per week 15 minuten boeken uit onze klas of van thuis.

De kinderen krijgen 1x per jaar een boekbespreking. Daarnaast doen we mee aan de Kinderboekenweek en de Voorleeswedstrijd.

We gebruiken als extra oefening begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

 

Muziek

 

Voor muziek gebruiken we ook de methode Alles-in-1. We hebben een docent van Muziek in de Klas.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

We werken met de methode De Vreedzame School. Eén van de uitgangspunten van deze methode is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de sfeer in de klas. Na de zomervakantie hebben we de eerste 2 weken daarom ook dagelijks een les van de Vreedzame School en doen we veel kennismakingsspellen.

Zaakvakken

 

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur komen aan bod in de thema’s van Alles-in-1. De komende weken leren de kinderen over Nederland. We stimuleren de kinderen om materialen van thuis mee te nemen, zodat het thema echt leeft!

 

Engels

 

Alles-in-1 geeft wekelijks Engels. De woorden en zinnen die de kinderen leren hebben betrekking op het thema.

 

 

NieuwsFoto's


Zoeken Tags 

Contact gegevens

Oranje Nassau   CNS-basisschool
Hoofdgebouw                        
Anton Mauvestraat 10-A        
6717 JA Ede                           
T: 0318 - 645 664 

Poortgebouw    
Akulaan 10a    
6716XN Ede   
T: 06-28364618
E: administratie@oranjenassau.cnsede.nl 
I : www.oranjenassau.cnsede.nl

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work