Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Handelingsgericht Onderwijs

Handelingsgericht onderwijs

 

Op de Oranje Nassau krijgen alle kinderen de zorg die ze nodig hebben. We pakken dat planmatig aan, met effectieve signalering en diagnostiek en in samenspraak met de ouders. We gaan altijd uit van wat een kind al wèl kan omdat we geloven dat zo’n houding motiveert tot goede leerprestaties.

Alert op leerproblemen en meer begaafdheid

We zijn alert op signalering van leerproblemen en we hebben extra aandacht voor kinderen die meer begaafd zijn. Kinderen krijgen de ruimte om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen, wij houden wel in de gaten of dat in de pas loopt met landelijke richtlijnen en normen.

Drie uitgangspunten voor ondersteuning en aandacht

• Extra ondersteuning krijgen kinderen zoveel mogelijk in de groep van de eigen leerkracht.
• Als er meer nodig is dan extra zorg in de groep dan bespreken we dat altijd met de ouders.
• We benutten kennis en ondersteuning van anderen als dat in het belang van het kind is.

Wilt u hierover meer weten? Bekijk ons schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat precies beschreven welke zorg en ondersteuning wij kunnen bieden.

Contact gegevens

Oranje Nassau   CNS-basisschool
Hoofdgebouw                        
Anton Mauvestraat 10-A        
6717 JA Ede                           
T: 0318 - 645 664 

Poortgebouw    
Akulaan 10a    
6716XN Ede   
T: 06-28364618
E: administratie@oranjenassau.cnsede.nl 
I : www.oranjenassau.cnsede.nl

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work