Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De medezeggenschapsraad stelt zich voor...

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina's vind je informatie over de MR, de medezeggenschapsraad van de Oranje Nassau School. 

Kijk in het links in het menu om direct naar de informatie te gaan die je zoekt.

Staat de informatie er niet bij of heb je andere vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR.

Oudergeleding: Martijn Boelhouwer, vader van Ruben gr. 6 en Julia gr. 4 en Suzanne Schuijt, moeder van Damon gr. 1 en Aiden (mei 2019 gr.1). Personeelsgeleding: Karin Wensveen en Timon Arentsen.  Je kunt ook contact opnemen door een email te sturen naar MR@oranjenassau.cnsede.nl.

Wat is de MR?

Het is de taak van de medezeggenschapsraad ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar belang naar voren te brengen, toe te lichten en zo nodig te verdedigen. Het is mede de taak van de medezeggenschapsraad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het innemen van een eigen standpunt ten opzichte van de voornemens van de school of het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad oordeelt over (beleids)voorstellen van de directie van de school of het schoolbestuur.  De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de diverse belangen worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als het personeel.

Oudergeleding

De oudergeleding van de raad behartigt de belangen van de betreffende leerlingen en hun ouders/verzorgers. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld: het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc.

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken die belangrijk zijn voor het personeel, kinderen, ouders en de school. Bijvoorbeeld:

het schoolplan, de begroting, het formatieplan, de vakantieroosters, integraal personeelsbeleid, huisvesting, etc.

De MR-speerpunten 2018-2019

De MR houdt zich bezig met onder andere de volgende onderwerpen:
- Bouw/verhuizing Kantinegebouw
- Communicatie met ouders en de rol van de MR hierin
- Schoolplan 2019 - 2024

 

Contact gegevens

Oranje Nassau   CNS-basisschool
Hoofdgebouw                        
Anton Mauvestraat 10-A        
6717 JA Ede                           
T: 0318 - 645 664 

Poortgebouw    
Akulaan 10a    
6716XN Ede   
T: 06-28364618
E: administratie@oranjenassau.cnsede.nl 
I : www.oranjenassau.cnsede.nl

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work